GEILO SPORT

Midt i Geilo sentrum ligger en av Norges flotteste sportsbutikker med eget stort Sportsmotehus i 3 etg.

Totalt er butikken på over 1000m2 fordelt på 5 avdelinger. Her finner du kjente merkevarer, men også spennende varer som du ikke finner i andre «standard» sportsbutikker. Geilo Sport har stått for kvalitet – kunnskap – opplevelser i generasjoner Det er neppe mange forretninger som kan skilte med å ha 4 olympiere, mer eller mindre, knyttet til bedriften. Den som la grunnlaget for Geilo Sport var en dristig, fremtidsrettet og særdeles begavet bondesønn fra Dagali – Gunnar Hvammen.

Gunnar ble født i 1898. Tidlig ble han interessert i teknikk og elektrisitet. (Dagali var tidlig ute med å utnytte vannkraften.) Lærer Gunnar Stensen, selve høvdingen i Dagali, så tidlig begavelsen hos unggutten og anbefalte han videre utdannelse ved den tekniske skolen i Porsgrunn. Han ble bilmekaniker og elektrisk installatør, og 23 år gammel finner vi han på Geilo.

Han var utrolig fingernem. Han bygget og solgte radiosett, reparerte nær sagt alt som trillet på hjul og vanlige landbruksredskaper. Han installerte elektriske anlegg rundt omkring i hele kommunen. Spesielt var hotellene gode kunder. Han bodde først hos Halvorsen, hvor han også drev med bilreparasjoner.

I 1924 overtok han Hallingdals første sportsforretning – «Geilo Turist og Sportsforretning. Utsalg fra H. Platou & Co. A/S Bergen». Forretningen lå på hjørnet av det som blir kalt «Grøvogården», der Ella Grøvo Lid drev blomsterforretning. Det var Gunnars søster Ragnhild som bestyrte forretningen.

I 1925 overtok han kolonial-forretningen til Ivar Styve (Sundre/Tragethon gården). Kari Grevsgård og Tunhovd- mannen Sander Lislegaard var med å bestyret denne avdelingen.

I 1927 overtok han landhandelen på Ustaoset. Her var også post og telefonsentral. Sander Lislegaard blir bestyrer. Lokalene var leiet av direktør Harald Stange som hadde hytte like ved. Forretningen brant i 1942 og ble gjenoppbygget i 1947. I tidsrommet mellom 1943-1947 ble landhandelen/ post og telegraf drevet fra en hytte i nærheten. Oppbyggingen av den nye forretningen ble mer sentralt. Konsul Haakon Ameln stilte tomt til rådighet, og Gunnar og Sander gikk i kompaniskap. Forretningen fikk navnet G. Hvammen & Co. Denne forretningen ble i 1974 overtatt av Sanders sønn, Reidar Lislegaard, og navnet ble forandret til «Bua – Ustaoset».

I 1931 giftet Gunnar seg med Guro Rogne fra Voss. Sammen fikk de barna Margit, Kjell og Aud. Margit ble født i 1932 og giftet seg med Nils Skogstad fra Torpo. De fikk sønnene Per og Tom. Kjell ble gift med Solveig Arnegard fra Ål og fikk sønnene Gunnar og Sverre. Så i 1943 kom siste skudd på stammen. Aud ble gift med Peder Lunde jr. De fikk døtrene Jeanette og Yvonne Cecilie. Geilo Sportsforretning ble i 1934 aksjeselskap med Guro som disponent. 30. april 1935 overdro Norsk Hotelcompanie naboeiendommen «Lauvheim» til Guro og Gunnar. Det var en grei handel, mye takket være Guros samarbeid med direktør Klem ved Finse Hotell og Dr. Holms Hotell.

Etter de økonomiske vanskelige år, fra 1926 og første halvdel av trettiårene, begynte tidene å bli normale. Geilo hadde fått et navn som, i første rekke, vintersportsted. Folk fra hele Norden og England fant veien med Bergens-banen til Geilo.

Gunnar kjøpte i trettiårene bygdas første lastebil. I 1936 kjøpte han en stor Chevrolet Cuoè som han gav navnet «Dagmar». Bilen ble tatt av tyskerne, men kom i fredsdagene atter i bruk.

Påsken 1940, like før krigsutbruddet, var det mer folk på Geilo enn noen kan minnes. Det skulle gå 6 år før neste påskefeiring.

Det var slitsomt å drive forretning under krigen. Lite vareutvalg, men oppfinnsomheten var stor, så handel ble det likevel. En av de store salgssuksesser i krigsårene var skistøvler og sko laget av fiskeskinn. De var forbausende holdbare.

Gunnar døde i 1958, samme året som en fullstendig ombygging av «Lauvheim» tok til. De siste årene var han mye syk, og ansvaret for driften falt på Guro. Hun hadde en utrolig arbeidskapasitet og var med like til fylte 77 år. Hun døde i 1985.

I mange år ga hun også tid til styreverv i Turisttrafikklaget, Hol Sparebank, Geilo Taubane, Hol Høyre, kommunale nemnder og satt i 2 perioder i kommunestyret.

Nils og Margit har sammen med Kjell drevet Geilo Sport fram til 90 årene. Margit har hatt ansvaret for klesavdelingen med mange faste kunder fra både inn og utland. Hun gikk av med pensjon for noen år tilbake. Kjell har tatt hånd om Geilo Sport, men har trappet ned de siste årene og nylig også gått av med pensjon og Nils hadde ansvaret for det administrative. Per som er sønnen til Margit og Nils åpnet Tunet Sport i 1982 og butikken var under Geilo sport sine vinger fram til 2002 når Vinmonopolet overtok lokalene. Per har siden 1989 jobbet på Geilo Sport.

Geilo Sport har vært under stadig utvikling. I 1962 bygget man ut inntil «Grøvogården». 1984 nybygg vegg i vegg med Hol Sparebank. I 1982 kjøpte man Tunet Sport av Hallgrim Berg. I 1984 utvides Geilo Sport og får ny fasade. I 1993 ble ny skiavdeling med skiverksted og sommeravdeling åpnet i underetasjen, samtidig som man la ned skiutleien. I 1996 ble Margits sportsmote flyttet opp en etasje og ga plass til nok en etasje med klær. Når Margit gikk av med pensjon ble de tre etasjene kjent som Sportsmoten.

2013

Sportsmoten fremstå i dag som en unik butikk med et bredt utvalg av merkevarer som du ikke finner andre plasser i Norge – 3 etg med spennde klær!

Sporten er i 2013 blitt total nyoppusset og fått et flott nytt inngangsparti mot gågaten på Geilo!